Βελόνες ραφής πλεκτού – Yarn needles

1.20

Βελόνες ραφής πλεκτού – Hemline

Ασφαλείς και εύκολες στη χρήση

Στη συσκευασία υπάρχουν 2 βελόνες

Περιγραφή

Βελόνες ραφής πλεκτού – Hemline

Ασφαλείς και εύκολες στη χρήση

Στη συσκευασία υπάρχουν 2 βελόνες