Εργαλείο για αναστροφή σωληνωτών κομματιών – Loop turner – Pony

2.20

Εργαλείο για αναστροφή (το μέσα έξω) σωληνωτών υφασμάτων, λουριών κλπ, από την Pony

Περιγραφή

Εργαλείο για αναστροφή (το μέσα έξω) σωληνωτών υφασμάτων, λουριών κλπ, από την Pony