Μεζούρα 1,5μ με μηχανισμό επαναφοράς – στρογγυλό

1.20

Μεζούρα με μηχανισμό επαναφοράς – στρογγυλό απλό

Μήκος 1,5μ

Περιγραφή