ΣΕΤ 2 συσκευών κατασκευής Pompom (Πομπόμ)

6.50

    • ΣΕΤ 2 συσκευών κατασκευής Pompom (Πομπόμ) διαμέτρου Ø 3,8cm και Ø 6,8cm
    • ΣΕΤ 2 συσκευών κατασκευής Pompom (Πομπόμ) διαμέτρου Ø 4,8cm και Ø 8,8cm

Περιγραφή

  • ΣΕΤ 2 συσκευών κατασκευής Pompom (Πομπόμ) διαμέτρου Ø 3,8cm και Ø 6,8cm
  • ΣΕΤ 2 συσκευών κατασκευής Pompom (Πομπόμ) διαμέτρου Ø 4,8cm και Ø 8,8cm