Τρέσα για κουρτίνα (Curtain tape), Διάφανη, 100 mm 

0.60

Τρέσα για κουρτίνα (Curtain tape), Διάφανη 100 mm

Διατίθεται με το μέτρο

Περιγραφή

Τρέσα για κουρτίνα (Curtain tape), Διάφανη 100 mm

Διατίθεται με το μέτρο