Τρέσα για κουρτίνα (Curtain tape) Λευκή, Συνεχόμενη πιέτα 65 mm – Marribon

0.60

Τρέσα για κουρτίνα (Curtain tape) – Marribon 6120-S

Λευκή, Συνεχόμενη πιέτα

Αναλογία: 1:2

Πλάτος: 65 mm

Κορδόνια: 3

Θέσεις κρεμάσματος: 3

Περιγραφή

Τρέσα για κουρτίνα (Curtain tape) – Marribon 6120-S

Λευκή, Συνεχόμενη πιέτα

Αναλογία: 1:2

Πλάτος: 65 mm

Κορδόνια: 3

Θέσεις κρεμάσματος: 3