ΣΕΤ 4 συσκευών κατασκευής Pompom (Πομπόμ)

11.50

ΣΕΤ με 4 συσκευές κατασκευής Pompom (Πομπόμ).

Οι διάμετροι των συσκευών είναι Ø 3,8 εκ., Ø 4,8 εκ., Ø 6,8 εκ., Ø 8,8 εκ.

Περιγραφή

ΣΕΤ με 4 συσκευές κατασκευής Pompom (Πομπόμ).

Οι διάμετροι των συσκευών είναι Ø 3,8 εκ., Ø 4,8 εκ., Ø 6,8 εκ., Ø 8,8 εκ.