Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος https://stinanemi.gr.

Το https://stinanemi.gr  είναι ο «Δικτυακός τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, το οποίο διαχειρίζεται και συντηρεί η ατομική επιχείρηση του Βασιλική Τσουρέλη, η οποία εδρεύει στο Ίλιον, Φιλοκτήτου 87, και η οποία έχει ως αντικείμενο την πώληση προϊόντων όπως ραπτομηχανών, μικροσυσκευών και ειδών πλεξίματος και ραπτικής (εφεξής η «https://stinanemi.gr», ή ο «Πωλητής», ή η «Εταιρεία»).

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής σας στο Δικτυακό τόπο https://stinanemi.gr  και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και η χρήση της, όπως και η αγορά προϊόντων από το https://stinanemi.gr  βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από τον Χρήστη/Καταναλωτή. Οποιαδήποτε, ενέργειά του Χρήστη/Καταναλωτή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Επιχείρησής μας, ή η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Καλείται, επομένως, ο Χρήστης/Καταναλωτής, πριν εισέλθει στο https://stinanemi.gr , να συμβουλευτεί τους ‘Όρους Χρήσης και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, τόσο στο Δικτυακό μας τόπο, όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό.

Η https://stinanemi.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη/Καταναλωτή, ωστόσο, πάντα στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους Χρήστες μας στην Αρχική Σελίδα του https://stinanemi.gr  μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα της ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη διενεργηθεί μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του https://stinanemi.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από τον Χρήστη/Καταναλωτή και οποιαδήποτε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με αποκλειστικά ευθύνη του Χρήστη/Καταναλωτή. Εάν δε συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης της https://stinanemi.gr  , εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τις παραγγελίες, τις αποστολές, τις επιστροφές χρημάτων και τις επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το https://stinanemi.gr  , όπως και άλλες γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το https://stinanemi.gr. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά μέσω στο 211 4084 081 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stinanemi.gr.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία νομικού περιεχομένου, μπορείτε να ανατρέξετε στις ενότητες: Γενικοί Όροι Συναλλαγών, και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του https://stinanemi.gr  .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ

Η https://stinanemi.gr  έχει υιοθετήσει μία επιχειρησιακή πολιτική, στόχος της οποίας είναι η πώληση προϊόντων μέσω του φυσικού της καταστήματος και του Δικτυακού Τόπου https://stinanemi.gr μόνο σε “Χρήστες/Καταναλωτές”. “Χρήστης/Καταναλωτής” νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται και ενεργεί στο https://stinanemi.gr  για σκοπούς εκτός της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του (εάν υφίσταται).

Επομένως, στο https://stinanemi.gr θα βρείτε προϊόντα που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς Χρήστες/Καταναλωτές. 

ΕΥΘΥΝΕΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

Ευθύνη Χρηστών/Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Πρόσβαση και Χρήση

Η πρόσβαση στο https://stinanemi.gr και η χρήση της, περιλαμβανομένης της προβολής ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με την Επιχείρηση, της λήψης (download) πληροφοριών για τα προϊόντα, υπηρεσίες και της πραγματοποίησης αγορών από την ιστοσελίδα διεξάγονται από τους Χρήστες αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν πρέπει να συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο Χρήστης και Καταναλωτής της ιστοσελίδας https://stinanemi.gr  αποτελεί τον μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνο για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 15 ετών).

H https://stinanemi.gr  δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση της ιστοσελίδας https://stinanemi.gr  και του περιεχομένου της από οποιονδήποτε από τους Χρήστες της που δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της Εταιρίας για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης/Καταναλωτής της ιστοσελίδας https://stinanemi.gr  ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και Στοιχείων που χορηγεί στο https://stinanemi.gr  , όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

Ο Χρήστης/Καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της https://stinanemi.gr  ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Χρήστη/Καταναλωτή από μη εξουσιοδοτημένα από τον αυτόν/αυτήν άτομα.

Ο Χρήστης/Καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Δικτυακό Τόπο https://stinanemi.gr  και η https://stinanemi.gr  δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Χρήστη/Καταναλωτή, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο προϊόντων.

Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης

Η https://stinanemi.gr  ενεργούν πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις. Συνεπώς, το https://stinanemi.gr  έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου:

– ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη,

– τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται, αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς,

– η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού

Ωστόσο, το https://stinanemi.gr  ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.